Limity w pokerze online.
Jedyną różnicą między grami typu Fixed Limit, No Limit oraz Pot Limit (z ustalonym limitem, bez limitu i z limitem w puli) jest kwota, którą gracze mogą postawić lub podbić, gdy wypada ich kolejka ruchu. W grach Fixed Limit kwota, jaką gracz może postawić, zależy od ustalonych dla gry limitów oraz aktualnej rundy licytacji.
Przepisy dotyczące kwoty, jaką postawić może gracz w grze typu No Limit, zależy od wielkości zakładów w ciemno, ilości żetonów postawionych przez poprzedniego gracza w obecnej rundzie licytacji oraz ilości żetonów, które pozostały graczowi.

W grze typu Pot Limit, kwota, jaką postawić może gracz, ustalana jest podobnie jak w No Limit, z tym wyjątkiem, że istnieje limit maksymalnej wysokości zakładu, zależny od wielkości puli oraz ruchów w obecnej rundzie licytacji.
Zasady licytacji w grach Fixed Limit
Maksymalny zakład / podbicie
W grach z limitem, maksymalny zakład lub podbicie, które może wykonać gracz w pierwszej i drugiej rundzie licytacji, równe jest niższemu limitowi dla stołu (np. w grze o limicie 1€/2€, zakłady, jakie mogą zawierać gracze w rundach 1 i 2 to 1€). W trzeciej i czwartej rundzie licytacji gracze mogą zawierać zakłady na kwotę wyższego limitu (np. w grze o limicie 1€/2€, zakłady, jakie mogą zawierać gracze w rundach trzeciej i czwartej to 2€).
Minimalny zakład / podbicie
Minimalny zakład lub podbicie, jakie może wykonać gracz, równe jest najwyższemu poprzedniemu podbiciu w obecnej rundzie licytacji. Jeśli nikt nie wszedł z zakładem, minimalna kwota zakładu lub podbicia równa jest kwocie dużej ciemnej.
Zasady licytacji w grach No Limit
Maksymalny zakład / podbicie
Maksymalny zakład lub podbicie, jakie może wykonać gracz, to wejście "za wszystko". Zawsze gdy gracz wykonuje ruch w swojej kolejce, może wejść za wszystkie żetony, jakie posiada przy stole.
Minimalny zakład / podbicie
Na początku każdej rundy licytacji wysokość minimalnego dozwolonego zakładu powraca do wysokości dużej ciemnej. Minimalny zakład lub podbicie, jakie może wykonać gracz, równe jest najwyższemu poprzedniemu podbiciu w obecnej rundzie licytacji. Jeśli nikt nie wszedł z zakładem, minimalna kwota zakładu lub podbicia równa jest kwocie dużej ciemnej.
Podbicia niepełne (wejścia za wszystko)
Jeśli gracz nie posiada wystarczającej liczby żetonów, by podbić o minimalną kwotę, lecz ma ich więcej niż wymaga tego wejście za sumę zakładu poprzedniego gracza, gracz ten wciąż może podbić grając „za wszystko”.
Zasady licytacji w grach Pot Limit
Maksymalny zakład / podbicie
Maksymalny zakład lub podbicie, jakie może wykonać gracz w grze Pot Limit, równe jest ilości żetonów w puli w aktualnym rozdaniu. Suma maksymalnego dozwolonego podbicia zawiera kwotę, za którą gracz musi wejść, zanim podbije stawkę.
Minimalny zakład / podbicie
Minimalny zakład lub podbicie, jakie może wykonać gracz w grach Pot Limit, równe jest najwyższemu poprzedniemu zakładowi w obecnej rundzie licytacji. Jeśli nikt nie wszedł z zakładem, minimalna kwota zakładu lub podbicia równa jest kwocie dużej ciemnej.