Ogólne przepisy salonu PokerGalaxy
W tej części znajdziesz informacje dotyczące procedur dla zakładów za wszystko oraz ogólne przepisy salonu PokerGalaxy.
Procedury dotyczące zakładów za wszystko
Co to jest?
Funkcja ochronna "zakłady za wszystko" została stworzona, by chronić środki graczy w puli, kiedy skończą im się pieniądze, nie wykonują ruchu na czas lub jeśli z jakiejkolwiek przyczyny zostają rozłączeni z serwisem.

Jeśli gracz nie ma wystarczająco dużo pieniędzy by kontynuować grę: Stosuje się w przypadku zakładu, na który gracz zużywa wszystkie swoje żetony na stole. Na przykład w grze 15-30, gracz, któremu pozostało jedynie 7$, może wykorzystać 7$, by wejść za tę samą sumę, co poprzedni gracz lub wejść jako pierwszy. Jeżeli w rozdaniu pozostaje w tym momencie tylko jeden gracz, licytacja dla tego rozdania kończy się, a system szybko i automatycznie rozda pozostałe karty. Jeżeli w rozdaniu pozostaje trzech lub więcej graczy w momencie, gdy jednemu z nich skończyły się pieniądze i wchodzi za wszystko, tworzona jest pula dodatkowa, o którą walczą jedynie ci gracze, którzy mają jeszcze pieniądze. W rozdaniach wielokrotnych możliwe jest stworzenie więcej niż jednej puli dodatkowej, jeśli pieniądze kończą się więcej niż jednemu graczowi w różnych momentach. Jeśli gracz uczestniczy w puli dodatkowej, może ją zgarnąć nawet, jeżeli nie może przebić gracza wchodzącego za wszystko w puli głównej.

Zwracamy uwagę na fakt, że pieniędzy nie można dodawać w środku rozdania. Zalecamy by zawsze pobierać żetony przed rozdaniem.

Należy także pamiętać, że korzystanie z wejść za wszystko w ten sposób (w środku rozdania kończą się pieniądze), nie powoduje zużycia kwoty wejścia za wszystko dozwolonej na dzień, zgodnie z opisem poniżej. Tamta kwota wejścia za wszystko zostaje zużyta tylko w przypadku niewykonania ruchu, a nie braku gotówki.

Jeśli gracz nie wykonuje ruchu lub zostaje rozłączony: Jeśli gracz nie wykonuje ruchu w przepisanym czasie, np. jeśli musi natychmiast udać się do innego salonu, lub jeśli straci połączenie, traktowany jest tak, jakby wchodził za wszystko w tym rozdaniu. Uwaga! Opcja ta chroni środki, które gracz posiada już w puli na wypadek straty połączenia lub innej sytuacji awaryjnej. Uwaga! Ten przypadek ma zastosowanie do gier z limitami. W grach typu Pot Limit i No Limit (limit w puli i bez limitu), jeśli gracz nie wykona ruchu lub zostaje rozłączony, jego karty są rzucane na stół. Celem tych zasad jest ochrona i zapewnienie uczciwych zasad gry dla wszystkich graczy, także dla ciebie.

Gracz wchodzący za wszystko może walczyć jedynie o pulę, do której dokładał. Wszystkie pozostałe zakłady "aktywnych" graczy idą do puli dodatkowej, o którą walczą tylko oni.

***Ważna informacja*** Gracze w PokerGalaxy otrzymują jedno "awaryjne" wejście za wszystko na każde 24 godziny. Jeśli status za wszystko gracza wynosi zero (0), gracz gra na własne ryzyko. Oznacza to, że nie jest chroniony w systemie "wejście za wszystko" i jeśli utraci połączenie lub nie wykona ruchu na czas, JEGO KARTY BĘDĄ RZUCONE NA STÓŁ, A PIENIĄDZE STRACONE, bez możliwości ich odzyskania. Mimo tego, że przyznajemy graczom jedno (1) awaryjne wejście za wszystko na dobę, możemy przywrócić ochronę gracza do statusu 1 po uprzedniej konsultacji. Skontaktuj się w tej sprawie z support@pokerresponse.com. Jeśli jednak PokerGalaxy podejrzewa nadużywanie opcji ochronnej wejścia za wszystko, może to powodować utratę członkostwa lub negatywną odpowiedź na wniosek o przywrócenie ochrony.

Wysłanie prośby o przywrócenie ochrony lub otrzymanie potwierdzenia o przywróceniu ochrony nie oznacza, że gracz już ją posiada. Ochrona gracza zostaje przywrócona dopiero w momencie, kiedy widać to na koncie gracza.

Kiedy gracz wchodzi za wszystko:

1. Otrzymuje wszystkie karty, jak w normalnej grze.
2. Nie ma możliwości wchodzenia z zakładem.
3. Po wejściu za wszystko, gracz nie walczy o pulę wszystkich zakładów zawartych po jego wejściu za wszystko, które zostaną umieszczone w puli dodatkowej, o którą walczą wszyscy pozostali aktywni gracze.
4. Jeśli gracz wchodzący za wszystko ma ruch, rozdający przejdzie do kolejnego gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Będzie się tak działo do momentu, w którym aktywny gracz pokaże lepszy układ.
5. Gracz może spasować tylko w rundzie river i tylko po przyznaniu puli dodatkowej (o ile jest) aktywnym graczom.
Inne przepisy salonu
1. Awaria serwera lub zatrzymanie gry
W przypadku awarii serwera, która powoduje usunięcie wszystkich graczy ze stołu lub uniemożliwia kontynuowanie rozdania, rozdanie zostaje unieważnione, a wszystkie środki zwracane są wszystkim graczom w ciągu 48 godzin, po zakończeniu dochodzenia.
2. Błędy, które nie powodują unieważnienia rozdania
Jeśli gra przyznaje pulę niewłaściwemu graczowi lub błędnie odczytuje zwycięski układ, uprawnieni pracownicy działu wsparcia naprawią błąd, dokonując korekty kont graczy w ciągu 24 godzin.
3. Oszustwa
Jeśli kierujący grami podejrzewają oszustwo, zostaje wszczęte dochodzenie. W stosunku do graczy, którzy zostali uznani za oszukujących, lub co do których istnieją uzasadnione podejrzenia że oszukiwali, kasyna Boss Media bezterminowo wypowiadają funkcjonalność ich kont. Używając prawnej normy "ponad wszelką uzasadnioną wątpliwość", PokerGalaxy ma prawo konfiskaty wszelkich środków wygranych w drodze oszustwa. Skonfiskowane środki zostaną rozdzielone pomiędzy graczy będących ofiarami oszustwa. Boss Media/PokerGalaxy nigdy nie zatrzymuje skonfiskowanych środków. Każdy gracz, którego środki zostały skonfiskowane w wyniku oszustwa, otrzyma informację o imionach graczy, którzy otrzymali pieniądze.
4. Gra zespołowa lub ustawianie
Gra zespołowa lub ustawianie to działanie dwóch lub więcej zawodników wspólnie i w porozumieniu, by osiągnąć przewagę nad konkurentami, poprzez przekazywanie sobie informacji o wartości kart oraz podbijanie i kontrowanie podbić, których celem jest wymuszenie odpadnięcia danego gracza z puli. Jeśli dział obsługi klienta otrzymuje skargę o takim działaniu, lub kierujący grami podejrzewają takie działanie, aktywność w grze oraz konta oskarżonych/podejrzanych graczy podlegają sprawdzeniu. W stosunku do graczy uznanych za grających w zespole, lub co do których istnieją uzasadnione podejrzenia że stosują takie praktyki, kasyna Boss Media bezterminowo wypowiadają funkcjonalność ich kont. Jeśli zostanie to udowodnione, PokerGalaxy ma prawo konfiskaty wszelkich środków wygranych przez graczy przy użyciu takich praktyk. Skonfiskowane środki zostaną rozdzielone między graczy będących ofiarami takich praktyk.
5. Złamanie przepisów salonu
A. Gracze nie mogą rozmawiać na chacie o rozdaniu, które trwa (np. komentarz "Mam kolor z kierów". Uwagi ogólne, jak np. "w tym rozdaniu się zrewanżuję" mogą być uznane za dozwolone);
B. Gracze nie mogą oferować pomocy innemu graczowi podczas rozmowy na chacie w trakcie rozdania, lub ponaglać gracza by wykonał ruch;
C. Na chacie można posługiwać się jedynie angielskim i językiem danego stołu;
D. Wszelkie przejawy wulgarnego i obraźliwego języka oraz groźby nie będą tolerowane przy stole;
E. Gracze nie mogą rozmawiać na chacie o spasowanych kartach, które mieli w rozdaniu;
F. Gracze nie mogą rozmawiać na chacie o kartach, które obecnie posiadają w rozdaniu.

Osoby kierujące grą ocenią, jak poważne było złamanie przepisów. PokerGalaxy ma prawo zawiesić lub wypowiedzieć uprawnienia członkowskie.