Pobierz i zainstaluj programu PokerGalaxy
Poniższe wskazówki pomogą Ci pomyślnie przejść cały proces pobierania programu.

Jeśli pobrałeś i zainstalowałeś program PokerGalaxy i posiadasz konto w PokerGalaxy, kliknij odpowiednią ikonę na pulpicie, aby rozpocząć grę.

Jeśli pobrałeś i zainstalowałeś program PokerGalaxy, zaloguj się po raz pierwszy i przejdź bezpośrednio do: Zarejestruj się i graj.

Jeśli nie pobrałeś i nie zainstalowałeś programu PokerGalaxy, postępuj zgodnie z instrukcją pobierania i instalacji.
Click to download free Poker software
1. Jak pobrać oprogramowanie
Kliknij przycisk „Pobierz” (Download) w witrynie PokerGalaxy, a następnie wybierz opcję „Zapisz program na dysku” (Save this program to disk). Program poprosi Cię o wskazanie miejsca, w którym plik PokerGalaxy.exe ma zostać zapisany. Naszym zdaniem najlepiej umieścić go na pulpicie. Jeśli jednak nie chcesz zapisywać go w tym miejscu, wybierz taki folder (katalog), w którym plik będzie można łatwo odnaleźć. Plik będzie się nazywał PokerGalaxy.exe, o ile nie zmienisz jego nazwy.

Jeśli na ekranie komputera pojawi się okno „Zapisz jako typ” (Save as type), wybierz opcję APLIKACJA (APPLICATION).

Powinno rozpocząć się pobieranie, które potrwa od 5 do 10 minut, w zależności od rodzaju modemu, z którego korzystasz. Jeżeli używasz stałego łącza lub innego szybkiego połączenia, pobieranie zajmie znacznie mniej czasu.

Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk „Zamknij” (Close), aby zamknąć okno powiadomienia o pobieraniu.
2. Jak zainstalować program
Po zakończeniu pobierania znajdź plik PokerGalaxy.exe na dysku – w miejscu, w którym go zapisałeś.

Kliknij dwukrotnie ikonę pliku, aby rozpocząć instalację. Jeśli nie chcesz zapisywać programu w zalecanym folderze, możesz wybrać inny.

Kliknij przycisk „Dalej” (Next). Rozpocznie się instalacja plików z programem na twoim komputerze.

Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk „Koniec” (Finished).
Kliknij na ikonkę PokerGalaxy

Przejdź do działu :Zarejestruj się i graj.